Koroonaviirus nakkushaiguse (COVID-19)  leviku eelduseks on lähedane kontakt haige inimese kehavedelikega (verega, roojaga, uriiniga, süljega, spermaga). Kui COVID-19-sse nakatunud inimene köhib, aevastab või räägib satuvad õhku viirust sisaldavad piisakesed. Viiruspiisakeste pindadel säilivus sõltub ümbritseva keskkonna õhutemperatuurist ja keskmisest niiskusest.  Mida kõrgem on temperatuur ja suhteline niiskus, seda kiiremini viirus hävib.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 25.03 uuendatud raporti põhjal  koroonaviiruste SARS-CoV-2 stabiilsus varieerub  erinevates keskkonnatingimustes ning erinevatel pindadel, nt  õhus <3 tundi, poorsetel materjalidel nagu paberil ja papil <<24 tundi ning <2–3 päeva plastikust ja roostevabast terasest pindadel (see on eksperimentaalsed andmed). Kuid soodsatel keskkonna tingimustel, so. 6–8°C ja niiskus, isegi kuni 9 päeva. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-seventh-update-Outbreak-of-coronavirus-disease-COVID-19.pdf.

Samas on võimalik viirust pindadelt tõhusate puhastamisviiside ja puhastusvahenditega eemaldada.

Erinevate koroonaviiruste vastu on tõhusad kuumutamine, UV-kiirgus ja ka mitmed antimikroobsed ained, nt 70% etanool, 75% 2-propanool, vesinikperoksiid, naatriumhüpoklorit, mille vähemalt 1 minutilisel toimel viirus hävib.

Terviseametil ei ole andmeid eri riikide raamatukogudega seotud tegevustest, kuid kõik riigid järgivad üldpõhimõtteid. Tõepoolest peetakse ohtlikuks pigem inimkontakti kui käest kätte käivaid raamatud. Terviseametil ei ole andmeid nakatumisest raamatute kaudu.

COVID-19 levimuse vältimiseks raamatukogus tuleb minimiseerida kokkupuudet klientidega, ehk vältida raamatute üleandmisel füüsilist kontakti.

Oluline on isikuhügieeni nõude täitmine (tihe käte pesemine sooja vee ja seebiga ning vajadusel kasutamine alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit) ning jälgimine hingamisteede hügieeni töötajate poolt. Samas on väga oluline viiruseleviku ennetamiseks ruume  süstemaatiliselt  puhastada / koristada ja tuulutada.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_taiendatud_18.03.2020_0_0.pdf.

Kommenteerib Terviseameti Nõunik.