Nägemise erivajadustega lugejale

Nägemise erivajadustega lugeja saab meie raamatukogust laenutada lisaks raamatutele ja ajakirjadele ka heliraamatuid ning CD-plaate. Kõik teavikud on leitavad e-kataloogist lugeja.ee

Võimalik on külastada raamatukogudes toimuvaid sündmusi.

Punktkirjas raamatud ja puuteraamatud on Eesti Pimedate Raamatukogus, samuti leidub seal ka suurem valik heliraamatuid. Eesti Pimedate Raamatukogu veebiraamatukogu võimaldab alla laadida ja voogedastusena kuulata heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju.

E-raamatukogu ELLUt on võimalik kasutada ekraanilugejaga, mis loeb laenatud e-raamatu vaegnägijale ette. Lisainfo vaegnägijatele on ELLU veebilehel.

Ligipääsetavus erivajadustega lugejale

Liikumistakistuste erivajadustega lugejatele on võimalik külastada järgnevaid raamatukogusid:

Lääne – Harju Valla Raamatukogud pakuvad erivajadustega lugejatele koduteenust. Teenuse saamiseks tuleb võtta ühendust oma piirkonna raamatukoguga e-kirja või telefoni teel ning esitada laenutuse soov.