Eesti keele kursused täiskasvanutele

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele kursusi täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) A1, A2, B1 ja B2 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.

https://integratsioon.ee/eesti-keele-kursused-taiskasvanutele


Digioskuste koolitus tasuta!