Tallinna Teatri –ja Muusika Muuseumi arhiivi andmetel mainitakse Risti raamatukogu  esmast aega 1896.a.

Vastsündinud Eesti Vabariigis registreeriti Risti  Külaraamatukogu 1921.aastal  1.juunil, enne seda tegutses raamatukogu kogukondlikel alustel.

1930-ndate alguses sai valmis uus Risti kool, saali ühes nurgas oli ka avalik raamatukogu, algkooli juhataja oli ka raamatukogu juhataja.

1945- 1995 oli Risti raamatukogu endises sidejaoskonna majas.

1995.a kolis raamatukogu Padise valla ostetud Risti Põhikooli algklasside hoonesse.

1949 kuni 1996 töötas Risti Külaraamatukogus Hilda Mäesalu.

Alates 01.jaanuar 1997  töötab raamatukogus Luule Schmidt.

2008-ndast aastast on raamatukogu koolis, raamatukoguks tehtud

juurdeehituses.