Kaie Holm
Kaie Holm Autor/allikas: Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna ülikool plaanib 2022. aasta sügisel mitte välja kuulutada vastuvõttu infoteaduse bakalaureuse õppekavale. Raamatukoguhoidjate ühingu hinnangul läheb see otsus aga vastuollu valdkonna vajadustega.

“Eesti vajab jätkuvalt kõrgharidusega raamatukogu- ja infospetsialistide pädevust, et toetada oma kodanike toimetulekut kiirelt muutuvas ja digitaliseeruvas infokeskkonnas,” kinnitas Eesti raamatukoguhoidjate ühing avalikus pöördumises TLÜ senatile ja tõi välja, et ühiskonnas üha kasvav digilõhe, kriitiliseks kujunenud info- ning meediakirjaoskuse madal tase on lahendatav infoprofessionaalide suunamisega tööle raamatukogudesse. “Praegune pandeemia on näidanud, et rohkem kui kunagi varem on Eesti elanikel vaja abi, et suures ja segases infotulvas toime tulla.”

“Ülikoolide raamatukogud toetavad oma tegevusega teadus- ja õppetööd, kuid pakutava toe kvaliteet saab olla kõrge vaid juhul, kui raamatukogus töötavad erialase kõrgharidusega infospetsialistid,” rõhutas ühing ja mainis, et Tallinna Ülikool on ainus ülikool Eestis, mis pakub praegu infoteaduse valdkonnas terviklikku haridust. “Selle kärpimisel on oht, et raamatukogude areng pidurdub olukorras, kus ühiskondlikud trendid nii Eestis kui ka maailmas, seavad raamatukogudele järjest suuremaid ja olulisemaid ülesandeid elanike toimetuleku parandamisel ja ühiskondliku heaolu suurendamisel.”

Ühingi hinnangul võtab õppekava vastuvõtu peatamine ühiskonnalt ja paljudelt organisatsioonidelt ära võimaluse astuda järgmine samm oma tegevuste planeerimisel, mis toetub informatsioonile, teabele ja selle analüüsist tulenevatele uutele otsustele. “Spetsialistide koolitamise lõpetamine pärsib Kultuuri arengukava 2021-2030 elluviimist.”

Ka Tallinna keskraamatukogu direktor Kaie Holm kinnitas, et TLÜ otsus peatada 2022. aasta sügisest vastuvõtt infoteaduse bakalaureuse õppekavale on sügavas vastuolus ülikooli eesmärgiga olla targa eluviisi eestvedajaks Eestis ja teha eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks.

“Olete tegemas otsust, mida ei ole eelnevalt arutatud valdkonna tööandjatega, mille puhul on tegemata mõjude hindamine ja mis ei arvesta tööjõuturu vajadusi. On kahetsusväärne, et Eesti üks suuremaid ülikoole ei oska näha meie ühiskonna vajadust parema kodanikuhariduse järele, raamatukogude potentsiaali selle pakkumisel ning Teie vastutust raamatukoguhoidjate koolitamisel,” rõhutas Holm.

https://kultuur.err.ee/1608402608/raamatukogud-pole-rahul-otsusega-peatada-vastuvott-infoteaduse-bakalaureuseoppesse