Lääne-Harju Vallavalitsusel on menetluses valla arengukava 2019-2030 ning tegevus- ja rahastamiskava 2022-2025 muutmise eelnõu. Muudetud arengukava ning tegevus- ja rahastamiskavaga saab tutvuda siin või paberkandjal Lääne-Harju raamatukogudes kuni 15. septembrini 2022.

Arengukava muutmise algatamine tuleneb vajaduste, võimaluste ja unistuste täpsustamisest ning mõningate tegevuste lõpule jõudmisest. Valla arengudokumendi täiendamine ja seire on kestev protsess ning selle ülevaatamise vajadus on iga-aastane, mis on omakorda aluseks valla eelarvestrateegia dokumendi koostamisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning toetuse taotlemisel.

Valla elanikel on avaliku väljapaneku perioodil 02.09.–15.09.22 kella 12.00ni õigus täiendada ja esitada ettepanekuid valla arengukava 2019–2030 ning tegevus- ja rahastamiskava 2022–2025 muutmiseks siin või e-posti aadressil: info@laaneharju.ee või kirjalikult Lääne-Harju Vallavalitsusele aadressil: Rae 38, Paldiski, Lääne-Harju vald.