Lääne-Harju Valla Raamatukogus on vaatamiseks näitus “Norra Lastekirjandusnäitus”

Näitus on avatud oktoobrist novembrini. Rae tn 38, Paldiski linn

Laulasmaa Raamatukogus on vaatamiseks näitus “Kannud vanaema puhvetkapist”

Lääne – Harju Valla Raamatukogus (Rae 38, Paldiskis) on üleval Harjumaa Muuseumi rändnäitus „Üllatavad avastused“.

Fookuses on 3 objekti koos avastatuga: Jägala linnamägi Jägala-Joa külas Jõelähtme vallas, endine Keila mõisa süda, Keila Jõepark Keila linnas ja Ildase talu Tõdva külas Saku vallas.

2007. aastal läbi viidud kaevamised kummutasid seniseid oletusi ja lubasid teha uusi järeldusi. Jägala linnamäel välja kaevatud kaitseehitise jäänused viitavad linnuse seniarvatust varasemale ehitamisajale. Keila Jõepargis leiti ehitiste osi, mille kohta kaartidel tähistus puudus. Tõdva küla oletatavas muistses asulakohas avastati hilisviikingiaegne metallurgiakompleks.

Tekstide autorid on kaevamisi läbi viinud Tartu Ülikooli magistrandid Mari Lõhmus ja Ester Oras, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi doktorant Mauri Kiudsoo ja magistrant Ragnar Nurk. Fotode autorid on Andres Elliku, Mari Lõhmus, Ester Oras, Risto Tõrv, Mauri Kiudsoo ja Ragnar Nurk. Näituse kujundas Kätlin Janson.