Ajalugu.

Läbi ajaloo on Klooga, Käesalu ja Lohusalu raamatukogud olnud tihedalt seotud.

Laulasmaa raamatukogu eelkäijaks võib pidada 1936.a loodud Lohusalu küla Merekalurite Ühingu Keskraamatukogu, mille asutajaks oli Robert Migur, mis asus tema kodus Miku talus.

1944.a. andis  Robert  ameti üle vend Voldemar Migurile. Sel ajal oli raamatukogus 63 lugejat ja 1088 laenutust. Raamatukogu kasutada oli üks 27m2 suurune tuba.

1950.a. asub raamatukokku tööle Valter Veetamm, kes kolis raamatukogu Merevahe majja Laulasmaal.

1954.a.alustab raamatukogu juhatajana tööd Elvi Randma. Raamatukogu kolib Ahtma külla, Kuremäe majja. Kuna aga kolhoosi keskus jäi 6km kaugusele tehti sinna laenutuspunkt. Kolhoosi raamatupidaja viis oma musta hobuse ja reega sinna 300 raamatut.

Lähemad raamatukogud olid siis Käesalus, Kloogal, Laulasmaa Puhkekodus ja Lohusalu algkooli laenutuspunkt. Lohusalu 3-kl. algkoolis õppis 20-25 last.

Tubli agitatsiooni ja raamatukogu töö organiseerimise  tulemusena kasvas lugejate arv 250-ni.

1974.a. likvideeritakse  raamatukogu Käesalus,  tööd jätkab Lohusalu raamatukogu laenutuspunkt.

1976.a. asub Lohusalu raamatukogus juhatajana tööle Laine Laherand, kes töötas selles ametis kuusteist aastat.

 Raamatukogul oli ka kaks laenutuspunkti „ Nord“ kalurikolhoosi kontoris ja teine Keila Joal.

1984.a. kolis põhikogu üle Kloogale (Kloogaranda), mis asus Klooga külanõukogu endises majas.

1992.a.tulid raamatukokku tööle kaks noort inimest. Põhikogus Kloogal ( Kloogarannas) asus tööle Pille Pikajago ja Lohusalu laenutuspunktis Ivika Malva, hiljem Kerti Peebo.

1998.a. maja halva seisukorra tõttu raamatukogu suletakse, raamatufond viiakse lõplikult  üle Leholasse.  Selle piirkonna elanike jäi teenindama  Lohusalu laenutuspunkt.

2007.a. kui valmis Laulasmaa uus koolimaja  alustab tööd Laulasmaa raamatukogu. Külaraamatukogu, mis täidab ka kooliraamatukogu ülesandeid. Juhatajana ametis  Annika Lilja ja Marika Alter.

2020.a. kolis raamatukogu uutesse ruumidesse. Raamatukogu asub kahel korrusel. Esimesesl korrusel asub külaraamatukogu, teisel korrusel laste-ja kooliraamatukogu. Laste-ja kooliraamatukoguhoidjana alustas tööd Marika Viira.