Tänane Lehola Raamatukogu avati 12. mail 1993. aastal. Teavikud toodi Lohusalust, kus raamatukogu oli olnud 1936. aastast.

1995. aast 1. mail kolis raamatukogu Lehola Lasteaed-Algkooli. Lehola küla elanikud võtsid raamatukogu kiiresti omaks.

Lehola Raamatukogule on iseloomulik see, et õpilasi jätkub siia nii vahetundide ajal, kui ka pikkadeks tundideks pärast koolipäeva lõppu, sest asume kooliga ühe katuse all. Ka lasteaia lapsed külastavad raamatukoogu sagel,

Kõikidel järgnevatel aastatel on raamatukogu lugejate arv pidevalt tõusnud. Praegu on lugejaid üle kahesaja. See on pool Lehola küla elanikkonnast.

Kogud on kiiresti kasvanud, igal aastal on kogud täienenud umbes kuuesaja seitsmesaja uue teaviku võrra. Vene kirjanduse osakaal on aastate jooksul jäänud väiksemaks, sest venekeelset lugejaskonda on vähe. Venekeelseid teavikuid laename Klooga Raamatukogust, sest seal on venekeelset lugejaskonda hulga rohkem.

2000. aastal tähistasime Kloogaranna Raamatukogu Karin Sarve 75. sünnipäeva. Karin Sarv oli Pedagoogilise Instituudi raamatukoguhoidjate õppejõud.

2002. aasta juulil alustas Lehola Raamatukogus tööd Kultuuriministeeriumi poolt kingitud ühe arvuti ja printeriga tööd Avalik Interneti Punkt (AIP). 2004. aastal Vaata Maailma Sihtasutuse projektiga sai Lehola Raamatukogu AIP kolm uut arvutit

2004. aasta 1. septembril likideeriti Kloogaranna Raamatukogu laenupunkt ja raamatud toodi Lehola Raamatukokku.

2005. aastal aprillis liitus Lehola Raamatukogu veebipõhise programmiga UURAM, mis võimaldab Lehola Raamatukogule sidet teiste Eesti rahvaraamatukogudega ja muudab kaasaegseks kõik raamatukogu tööprotsessid.