Lääne-Harju valla veebruarikuu digitaalne leht on ilmunud https://laaneharju.ee/vallaleht