Selguvad kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate laureaadid
Selguvad kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate laureaadid Autor/allikas: Kultuurkapital

Emakeelepäeval antakse Kirjanike Maja musta laega saalis üle kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad. Kell 18 algava auhinnatseremoonia otseülekannet saab jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Kirjanduse sihtkapitali aastaauhinnad määratakse kalendriaasta jooksul  (v.a näitekirjandus iga kolme kalendriaasta tagant) parimate teoste eest kirjanduse valdkonnas järgmistes kategooriates: proosa, luule, näitekirjandus, esseistika, lastekirjandus, kirjandusteaduslik artikkel, essee või lühiuurimus; eesti ilukirjanduse tõlge võõrkeelde, võõrkeelse ilukirjanduse tõlge eesti keelde, mõttekirjanduse tõlge eesti keelde ja Eesti venekeelne kirjandus.

Proosa, luule, näitekirjanduse, esseistika ja lastekirjanduse auhind antakse eesti keeles loodud teose eest, mis on eelmise kalendriaasta jooksul ilmunud trükis või e-raamatuna. Näitekirjanduse auhind antakse alates 2020. aastast välja iga kolme kalendriaasta tagant (järgmine 2023. aastal), võttes arvesse kolme eelneva kalendriaasta jooksul trükis või e-raamatuna ilmunud teosed.

Esseistika auhinnaga võib tunnustada ka parimat kirjandusteaduslikku raamatut. 

Artikliauhind määratakse parimale kalendriaasta jooksul esimest korda ilmunud eestikeelsele artiklile, esseele või lühiuurimusele, mis käsitleb kirjandust. Auhinna võib määrata ka artiklisarja või autorikogumikus esimest korda ilmunud artikli eest. Monograafiaid, kogumikke ja mitut artiklit sisaldavaid väljaandeid hinnatakse esseistika kategoorias. 

Eesti venekeelse kirjanduse auhind määratakse eelmise kalendriaasta jooksul esmatrükis ilmunud venekeelsete kirjandusteoste eest (luule, proosa, näitekirjandus, esseistika), mis on ilmunud eraldi väljaandena või e-raamatuna või avaldatud ajakirjas või kogumikus ja mille autorid elavad Eesti Vabariigis.

Mõttekirjanduse tõlkeauhind määratakse parimale eelmise kalendriaasta jooksul eesti keeles ilmunud mõttekirjandusteose tõlkijale. Mõttekirjandusteose alla liigitub igasugune omaette trükisena ilmunud mitteilukirjandusteos, millel on selge filosoofiline, esseistlik, dokumentaalne või teaduslik väärtus. Mõttekirjanduse täpsema žanrilise määratluse otsustab auhinnažürii. 

https://kultuur.err.ee/1608531181/otse-kell-18-selguvad-kultuurkapitali-kirjanduse-sihtkapitali-aastapreemiate-laureaadid