Tammsaare mälestusmärk.
Tammsaare mälestusmärk.

Kultuuriministeerium tahab täiendada riiklike tähtpäevade ja lipupäevade loetelu Eesti kirjanduse päevaga 30. jaanuaril, mis on Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäev.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Eesti kirjanduse päeva tähistamine 30. jaanuaril riikliku tähtpäeva ja lipupäevana toob esile riigi soovi väärtustada kultuuri ja kirjandust Eesti ühiskonnas.

“Eesti riigi üks põhilisi eesmärke peabki olema meie keele ja kultuuri säilimine ja arendamine. Keel säilib ja areneb aga just kirjanduse kaudu.”

Eesti kirjanduse päeva riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks muutmine on ka märgiline samm kirjanduse ja kultuuri väärtustamises, et pöörata tähelepanu kirjanduse ja kirjanike rollile Eesti kultuuris ja ühiskonnas.

“Tähtpäeva on väärikas tähistada 30. jaanuaril, Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeval. Eesti kirjanduse päeva lipupäevaks muutmise ettepaneku esitas Tallinna kirjanduskeskus,” kirjutatakse seletuskirjas.

Eesti kirjanduse päeva tähistamiseks töötatakse välja sobivas formaadis pidulik rituaal, millega tähtpäeva igal aastal tähistatakse.“Eesti kirjanduse päeval võiks riik näiteks tunnustada kirjandusele pühendunud parimaid kirjandusõpetajaid ja/või kirjanduse olümpiaadi võitjaid, hoolitseda selle eest, et tähtpäev leiaks koolides ja kultuuriasutustes üleriigilist vastukaja ning kutsuks üles avalikkust tähistama päeva omaalgatuslikus korras.”

Eelnõu järgi võivad Eesti kirjanduse päeva tähistada kõik ja neile sobiva tegevusvormi kaudu.

“Selle päeva sündmuste ja ettevõtmiste hulka võiksid kuuluda näiteks kirjandi kirjutamine koolides; laste ja noorte kirjandusvõistlused; klassikute teoste (luule ja proosa) avalik lugemine ning kommenteerimine, nende mälestuse jäädvustamine; kirjandusõhtud, sh sellised, mille keskmes on teoste kandumine ühest kunstikeelest teise (dramatiseeringud, filmid, muusika, kujutav kunst); kirjanduslikud matkad loojate kodumaile; kirjandussõprade kokkutulekud; lugejaauhindade jagamine jne. Need on vaid mõned ideed, mis annaksid sellele päevale kalendris erilise tähenduse ning inspireeriksid ja populariseeriksid süvenemist Eesti kirjandusse.”

Ettepaneku arvata 30. jaanuar Eesti kirjanduse päevana riiklike tähtpäevade hulka, käis esimesena, 30. jaanuaril 2018 “Estonia” teatris A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäeva aktusel peetud kõnes välja kirjandusteadlane Rein Veidemann. Hiljem on ta sellest kirjutanud ka Loomingus.

https://www.err.ee/1608442268/eesti-voib-saada-uue-riikliku-tahtpaeva-eesti-kirjanduse-paeva