Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu osalevad projektis EODOPEN (www.eodopen.eu).

EODOPEN on 4-aastane projekt, mida koos raamatukogudega finantseerib Euroopa Komisjon kultuuriprogrammi raames ja mille eesmärgiks on kindlate sihtgruppide soovidest lähtuvalt digiteerida 15 000 20. ja 21. sajandil välja antud teost. Projekti partnerriigid on Austria, Eesti, Rootsi, Tšehhi, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Portugal, Ungari, Sloveenia ja Leedu.

Projekti raames viidi eelmisel aastal kümnes riigis läbi kahest küsitlusest koosnenud uuring e-raamatute kohta. Esimese küsitluse eesmärk oli saada teavet tavalugejate e-raamatute kasutajakogemusest, teisega aga püüti saada ülevaadet pimedate ja vaegnägijate vajadustest e-raamatute kasutamisel. Lisaks kasutajakogemuse analüüsile aitasid mõlemad küsitlused välja selgitada ka e-raamatutega kaasnevad probleemid, samuti saadi ülevaade, milliseid seadmeid kasutatakse ning mis tüüpi faile eelistatakse.

Hea meel on sinuni tuua uuringu lühiraport, mille leiad Eesti Rahvusraamatukogu kodulehelt: www.nlib.ee/raport.