Arvo Pärt 85
Arvo Pärt 85

Eestikeelses tõlkes jõuab lugejateni USA teoloogi ja muusiku Peter C. Bouteneffi raamat “Arvo Pärt. Vaikusest sündinud”. Raamatuesitlus toimub laupäeval Arvo Pärdi keskuses koos autori loenguga teemal “Mitmekesisus ühtsuses: Kolmainus, inimsus ja tintinnabuli”.

Peter Bouteneffi 2015. aastal ilmunud raamat “Arvo Pärt. Vaikusest sündinud” uurib tugevat vastastikust mõju Pärdi muusika ja helilooja idakristluses peituvate juurte vahel, olles esimene terviklik käsitlus Arvo Pärdi muusika seostest idakristliku teoloogiaga.

“Asjaolu, et raamat on tõlgitud just eesti keelde, tähendab minu jaoks väga palju, rohkem kui mis tahes teine tõlge. Mulle teeb suurt rõõmu, et see jõuab nüüd helilooja kaasmaalasteni. Jääb teie hinnata, kuidas raamat on õnnestunud, kuid loodan, et see ärgitab kaasa ja edasi mõtlema,” sõnas Bouteneff.

Muusikateadlase Toomas Siitani sõnul on raamatu üks köitvamaid omadusi, et autor kasutab muusikast rääkides nn mittemuusiku sõnavara, mis on omane sellesama muusika kuulajale. “Lihtsas keeles, kuid teksti kaalukust ohverdamata suudab Bouteneff rääkida ka filosoofiast ja teoloogiast, lepitades akadeemilise ja mitteakadeemilise lugeja.”

Arvo Pärdi keskuse välja antud raamatu lisas ilmub esimest korda eesti keeles tervikuna ka Athose püha Siluani palvetekst “Aadama itk” ülempreester Toomas Hirvoja tõlkes. Selle teksti ühel osal põhineb Arvo Pärdi hilisema loomingu üks peateoseid, 2010. aastal valminud “Adam’s Lament” (“Aadama itk”).  

Raamatu “Arvo Pärt. Vaikusest sündinud” on eesti keelde tõlkinud Marrit Andrejeva ning kujundanud Angelika Schneider.

Püha Vladimiri seminari teoloogiaprofessor Peter Bouteneff, kes on Oxfordi teoloogiadoktori kraadi kõrval saanud Bostoni ülikoolis ka muusikuhariduse, on olnud Arvo Pärdi muusika kuulaja alates 1990. aastast, kui ta heliloojaga isiklikult tutvus. Peter Bouteneff õpetab Püha Vladimiri õigeusu teoloogia seminaris süstemaatilist teoloogiat ja vaimsust ning juhib sealset Arvo Pärdi Projekti.

Raamatu “Arvo Pärt. Vaikusest sündinud” esitlus toimub laupäeval, 23. oktoobril kell 15 Arvo Pärdi keskuses.

https://kultuur.err.ee/1608379706/eesti-keeles-ilmub-raamat-arvo-pardi-muusika-ja-idakristliku-teoloogia-seostest