Lääne-Harju Valla Raamatukogu allalaetavad dokumendid

Lääne-Harju Valla Raamatukogu põhimäärus.

Lääne-Harju Valla Raamatukogu kasutuseeskirjad.

Lääne-Harju-Valla-Raamatukogu-kasutamise-eeskiri-muutmine

Lääne- Harju Valla Raamatukogu andmekaitsetingimused.

Raamatukogu nõukogu

Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse kuuluvad:

Jüri Alter, vallavolikogu esindaja,

Erki Klausson, Lääne – Harju Vallavalitsuse liige,

Taive Kikas, valla lasteasutuste direktorite esindaja,

Käti Teär Riisar, kogukonda toetava organisatsiooni esindaja,

Mariann Randmäe, hallatava asutuse juhtkonna liige.