„Eesti 2035“ Arvamusrännak kutsub Eesti inimesi kaasa mõtlema, et leida võimalikke
lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele ja kujundada seeläbi ühiselt Eesti tulevikku.
Riigikantselei koostöös Kasvulava meeskonnaga ootavad novembrikuu jooksul
inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa
aitamisega saame üheskoos kujundada elu Eestis. Arutelude tulemusena välja
kooruvad ideed ja ettepanekud aitavad kaasa riigi pikaajalise arengustrateegia
„Eesti 2035“ tegevuskava uuendamisele.


Kuidas Arvamusrännak täpsemalt toimub?


• Arutelu veab eest ja kutsub kokku arutelujuht – pakume omalt poolt toeks ja
inspiratsiooniks koolitusi ja juhendmaterjale aruteluks valmistumisel
• Arutelujuht kaasab osalejaid ja leiab sobiva ruumi – pakume võimalust levitada
arutelu toimumise infot Arvamusrännaku kodulehe kaudu (sobiv arutelu on juba
vähemalt kolme inimesega arutelu kasvõi sõprade ja sugulaste ringis, nt kohvilauas,
õhtusöögil, saunalaval vm)
• Arutelujuhi eestvedamisel või üheskoos valitakse arutelu teema(d) – 12 alateemat,
mille kohta pakume taustainfot, fakte ja lisalugemist, et arutelu käivitada ning
innustada; arutleda võib ka enda pakutud teemal, mis lähtub arutelugrupi soovist
• Arutelu läbiviimiseks on loodud toetav ja arutelu käiku suunav metoodika (vajalikud
juhendmaterjalid on leitavad peagi Arvamusrännaku kodulehelt)
• Tekkinud ideed ja ettepanekud koondatakse arutelujuhi eestvedamisel ning
edastatakse Arvamusrännaku veebilehe kaudu algatuse korraldajatele
• Arvamusrännaku arutelujuhiks sobib igaüks – oodatud on kõik huvilised, teiste
seas kogukondade ja erinevate eluvaldkondade aktiivsed eestvedajad, samuti
need, kes soovivad end eestvedaja rollis proovile panna. Arutelujuhtidele korraldame
spetsiaalseid koolitusi, et viia end kurssi arutelumetoodikaga ja lihvida oma oskusi
arutelu sujuvaks juhtimiseks.