Lääne-Harju Valla raamatukogus toimub 28. jaanuar kuni 28. märts 2021 Fotorühmituse Hetkepüüdjad fotonäitus Saarte lumm. Prangli ja Keri

Fotoühendus Hetkepüüdjad koondab kümmet tegusat naist. Meid ühendav nimi peegeldab hästi meie püüdlusi – fotograafia ongi ju tegelikult ühe hetke, ühe emotsiooni püüdmine ja jäädvustamine teatud ajahetkel. Ja fotograafile on oluline just selle hetke erilisus,
ehe emotsioon, mis kõnetaks ka teisi ning pakuks vaatajalegi pinget ja äratundmisrõõmu. Fotoühenduse Hetkepüüdjad liikmetena oleme käinud Eestimaa saari avastamas-jäädvustamas juba kümmekond aastat. Meie eelmise aasta sihtpunktid olid Prangli j a Keri. Nendel saartel kinnipüütud hetked ja emotsioonid saavadki käesoleval näitusel nähtavaks.

KLAASITEHAS TARBEKLAAS 1940-1993

Laulasmaa raamatukogu esimesel korrusel on avatud näitus klaasitehas Tarbeklaas toodangust.

Tehas Tarbeklaas loodi 1940. aastal natsionaliseeritud Johannes Lorupi klaasivabriku (1934–1940) baasil. Tehase toodanguks sai õõnesklaas. Rõhku pandi rohkem utilitaarsele klaasile kui kunstilisele (sellest ka tehase nimetus). Tehase toodetav nomeklatuur sisaldas üle 300 nimetuse. Toodeti käsitsi puhutud, automatiseeritud tootmisliinil, pressklaasi ja tsentrifugaalmeetodil valmistatud lauanõusid. Dekooris kasutati lihvimis- ja graveerimistehnikat. Joogi- ja suveniirklaaside juures kasutati ka klaasimaalitehnikat, klaase kaeti ka dekooriga. Unikaalsete toodete valmistamisel kasutati värvilist klaasi ja mitmesuguseid kuumtöötlustehnikaid. Tehas turustas oma toodangut mitte ainult Eestis, vaid see oli väga nõutud ka Nõukogude Liidus, 1980. aastatel täideti tellimustöid Euroopasse ja Põhjamaadesse. Pärast tehase likvideerimist annetati suur tootenäidiste kollektsioon Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumile.